Ózekti

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Облыстық қуыршақтар театры»  KMҚK 2021-2022 жылдардағы, қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері туралы аналитикалық анықтама
Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Облыстық қуыршақтар театры»  KMҚK сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттары
Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Облыстық қуыршақтар театры»  KMҚK сыбайлас жемқорлықпен күресу жөніндегі нұсқаулығы
Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Облыстық қуыршақтар театры» KMҚК еңбек-келісім шартымен қызмет атқарып жатқан азаматтық қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық іс-әрекетке қарсы нұсқаулықпен танысуы
Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Облыстық куыршақтар театры» КМҚК-да сыбайлас жемкорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзшылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойыншаіс-шаралар жоспары
Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Облыстық куыршақтар театры» КМҚК лауазымды адамдар мен қызметкерлер мүдделерінің алдын алу және реттеу бойынша саясат
Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Облыстық куыршақтар театры» КМҚК әдеп және қызметтік мінез - құлық кодексі

                     
                                                                                                                                                                                                                           
Қазақстан Республикасының Заңы "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы"

Мәдениет саласындағы сыбайлас жемқорлық қарсы стандарттар
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын Театр заңгері С. А. Еременкоға жүктеу туралы»
Қостанай облысы әкімдігінің мәдениет басқармасы «Облыстық қуыршақтар театры» ҚМКК сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс ережесі
Қазақстан Республиқасының Сыбайлас жемқорлыққа заңнамысын орындау жөніндегі театрдың ісөшаралар жоспары

 

Қостанай облысы әкімдігінің мәдениет басқармасының «Облыстық қуыршақ театры» КМҚК сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша 2020-2021 жылдарға арналған аналитикалық анықтама
 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ереже Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Облыстық қуыршақ театры» КМҚК
Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын орындау жөніндегі іс-шаралар театрының ЖОСПАРЫ 
Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Облыстық қуыршақ театры» КМҚК сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметімен 2021 жылы өткізілген іс-шаралар туралы ақпарат.
Сертификат Еременко С А
  
        
 

Ақпараттық серіктестер